Dokument/utbildning

Vi håller löpande genomgångar och företagsanpassade utbildningar/workshops, framför allt kring nyheter i de senaste versionerna av Epicor's program, men arrangerar även öppna utbildningar på vårt kontor i Gårda, Göteborg.

Vår serie - Workshop i bokföring / reskontror - En mötesplats för ekonomianvändare av iScala bjuder in till diverse aktuella och intressanta diskussionsämnen där alla som vill och kan deltar med sina erfarenheter och frågor

Programförklaring för inspirationsmaterial iScala

Här kommer man att kunna hitta korta instruktioner som inspiration att testa nya funktioner på egen hand eller söka korta beskrivningar för att lösa en fråga.

Se främst våra stapplande försök nedan att dela med oss av vår gedigna kunskap kring iScala som en inspirationskälla och låna gärna idéer ni lyckas fånga när ni letar efter tips bland Youtubeklipp och instruktions-pdf:er. Ni är förstås välkomna med återkoppling och idéer till nya klipp

Registrera kundmall i iScala

Kopiera inköpsorder i iScala

Unika leverantörspriser i iScala

Registrera artikelmall i iScala

Kopiera order i iScala

Kopiera artikel i iScala

Anpassat orderhuvud för kundorder i iScala