Om företaget

Om AJA System

Utbildning, Workshop & Användarträffar

AJA System är leverantör av kompletta system för styrning och uppföljning av företags verksamhet. Vi har funnits sedan 2001 med bas i Göteborg och arbetar främst med kunder i västra och södra Sverige. Grunden i verksamheten är affärssystemet iScala och övriga produkter från Epicor. Vi levererar även lösningar för Supply Chain, Avancerade rapporter och Koncernrapportering.

Vårt fokus ligger på att vara den mest specialiserade leverantören av tjänster runt iScala i Sverige. Detta klarar vi bland annat genom att vi, förutom affärssystemskonsultation i allmänhet, även kan hjälpa er med avancerad teknisk konsultation runt iScala, övriga Epicorsystem och dessa programs tilläggsprodukter samt MS SQL Server och MS Office. Vi arbetar sedan starten även med ett antal stora internationella bolag i Europa.

Epicor Authorized Partner

Scalas implementationsmetodik Signature

Ladda ner TeamViewer