Tjänster

Tjänster och support

Affärssystem, Ekonomikunskap & Programmering i skön förening

Vi levererar tjänster och support runt all funktionalitet kring iScala och övriga Epicorsystem. Vi supportar också den tekniska plattformen Windows och MS SQL Server med djup specialistkunskap.

Vi har lång erfarenhet av att skapa mervärde inom kund/leverantörs- och 3-partsintegration med hjälp av Epicor Service Connect, framför allt för finans-, logistik-, service- och produktionsflöden.

Därutöver arbetar vi intensivt med att hjälpa företag att ta fram rapporter och fånga information via t ex Reporting Services, MS Office och Excel, iScala Query Designer och Crystal Reports.

AJA System finns i Göteborg och arbetar främst med företag i västra och södra Sverige, men har även ett antal större kunder i Norden och i Europa.

Epicor Authorized Partner

Scalas implementationsmetodik Signature

Ladda ner TeamViewer