Tjänster

Affärssystem, Ekonomikunskap & Programmering i skön förening

Vi levererar tjänster och support runt all funktionalitet kring iScala och Epicor ERP. Vi supportar också den tekniska plattformen Windows och MS SQL Server med djup specialistkunskap.

Vi har djup erfarenhet av att skapa mervärde inom kund/leverantörs- och 3-partsintegration med hjälp av Service Connect, framför allt för finans-, logistik-, service- och produktionsflöden.

Därutöver arbetar vi intensivt med att hjälpa företag att ta fram rapporter och fånga information via t ex Reporting Services, MS Office och Excel, iScala Query Designer eller Crystal Reports.

AJA System finns i Göteborg och arbetar främst med företag i västra och södra Sverige.